Ön Bilgilendirme Formu

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun (“Form”) konusu aşağıda nitelikleri ile satış fiyatı belirtilen ve Latro Kimya Dış Ticaret A.Ş. (“Latro” veya “SATICI”) tarafından https://latroelectronics.com internet sitesi üzerinden satışı yapılan ürün/ürünlerin satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca tüketicinin (“ALICI”) bilgilendirilmesidir. İşbu Form uyarınca SATICI https://latroelectronics.com/urunler internet sitesi üzerinden satışa sunulan ürünleri anılan mevzuata uygun olarak ALICI’ya sağlayacaktır. ALICI da işbu Form’u kabul etmekle mesafeli satış sözleşmesi konusu siparişi onaylaması üzerine sipariş konusu ürünün vergiler dahil satış fiyatını ve varsa teslimat ücretlerini (kargo bedeli vb.) ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda açık ve anlaşılır bir biçimde bilgilendirildiğini kabul eder.

 1. SATICI BİLGİLERİ

Ticaret Unvanı : Latro Kimya Dış Ticaret Anonim Şirketi

Adresi : Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad. Balance Güneşli Sit. No: 19 /3/12 Bağcılar, İstanbul

Ticaret Sicil No. : 713070-0

MERSIS No. : 0608110613900001

Telefon No. : 0212 771 60 36

E-posta Adresi : info@latro.com.tr

Web Adresi : https://latroelectronics.com

İletişim Formu : https://latroelectronics.com/iletisim

 1. GENEL HÜKÜMLER

  1. ALICI https://latroelectronics.com internet sitesinde satışa sunulan ürünün temel nitelikleri, vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli, teslimatı ve kendisinin cayma hakkına ilişkin işbu Form’da yer alan ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda ürünün satışı için gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

  1. ALICI işbu Formu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI'ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürüne ait temel özellikler, ürünün vergiler dâhil satış fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve teyit etmiş olur. ALICI tarafından herhangi bir nedenle sipariş konusu ürünün bedeli ödenmez veya ALICI tarafından yapılan ödeme herhangi bir şekilde banka tarafından iptal edilir ise SATICI ürünü ALICI’ya sağlama yükümlülüğünden kurtulur.

 1. ÜRÜNÜN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE ÜRÜN ÖDEME BİLGİSİ

Sözleşme konusu ürün/ürünlerin temel özellikleri, marka/modeli, adedi, birim fiyatı, vergiler dâhil satış fiyatı ve ödeme koşullarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

{{SIPARIS_TABLOSU}}

Yukarıda belirtilen satış bedeli ALICI’dan tahsil edilecek olup ALICI, ödemeyi e-posta ve telefon bilgilerini doğruladıktan sonra iyzico altyapısı ile yapar. Kargo bedeli EFT/havale ile ödendiğinde SATICI’ya aittir.

 1. TESLİMATA İLİŞKİN ESASLAR

  1. Teslimata ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir.

Teslimat Bilgileri

Sipariş Tarihi : %siparis-tarihi%

Teslimat Süresi : Kargoya 3 iş günü içerisinde teslim edilecektir.

Teslimat Adresi %teslimat-adresi%

Teslim Edilecek Kişi

Kişilerin Adları%teslim-ad-soyad%

Telefon Numarası%teslim-telefon%

Fatura Adresi %teslim-fatura%

  1. SATICI sipariş konusu ürünü sipariş tarihinden itibaren azami 3 (üç) iş günü sonrasında ilgili kargo firmasına teslim edecektir. Her halde, SATICI stoklarında mevcut olan ürün/ürünler için ALICI’nın siparişinin kendisine ulaştığı andan itibaren azami 30 (otuz) gün içerisinde işbu Form’da yer alan esaslarda ürünün teslimatını gerçekleştirecektir. Diğer bir deyişle, belirtilen teslimat süresi içerisinde teslim edilemeyen ürünün teslimatı, mevzuata uygun olarak siparişin SATICI’ya ulaştığı andan itibaren azami 30 (otuz) güne kadar uzatılabilecektir.

  1. Siparişte belirtilen teslimat yerinde, teslim tarihinde ALICI’nın bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesi durumunda, SATICI ifa yükümlüğünü usulüne uygun olarak yerine getirilmiş kabul edilecektir. Adreste ürünün teslim edileceği kimsenin bulunmaması durumunda kargo firması ile gerekli iletişimin sağlanarak ürünün takip edilmesi ALICI’nın sorumluluğundadır. Sözleşme konusu ürün/ürünler, ALICI’dan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kuruluşun ürünün teslimatını kabul etmemesinden ya da adresinde bulunmamasından SATICI sorumlu tutulamaz. Bu hallerde ürünün geç teslim alınması veya kargonun SATICI’ya iade edilmesi nedeniyle oluşan giderler ALICI’nın sorumluluğundadır.

  1. ALICI ürünü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe herhangi bir ayıp var ise bunları kabul etmemekle ve bu konuda kargo firmasının yetkilisi ile tutanak tutmakla yükümlüdür. Aksi durumlarda SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 1. CAYMA HAKKI

  1. ALICI ürünü teslim alınmasından itibaren, 14 (on dört) gün içinde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu madde 48 ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği madde 9 hükümleri uyarınca hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin, hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkını kullanabilir.

  1. Cayma süresi, ALICI veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ürünü teslim aldığı günden itibaren işlemeye başlar. Ancak ALICI, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Mevzuat gereği cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

 1. Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

 1. Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

 1. Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

  1. ALICI cayma hakkını kullandığına dair beyanını içeren bildirimini 14 (on dört) günlük süre içerisinde yazılı olarak https://latroelectronics.com/iletisim adresindeki iletişim formu üzerinden SATICI’ya bildirilmelidir. Cayma hakkının kullanılması halinde ALICI ürünü eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketine Madde 6.1’de belirtilen şekilde teslim edip, SATICI’nın iade depo adresine göndermek istediğini belirtmesi yeterlidir. Ayrıca ALICI, 0212 771 60 36 telefon numarasını arayarak ya da Latro Electronics İletişim aracığıyla kendisine sağlanan yönlendirmeleri takip edebilir.

  1. ALICI tarafından cayma hakkına ilişkin bildirim yapılması halinde bu bildirim caymaya konu sipariş numarası ile caymaya konu ürün ve adedi ve ALICI’nın telefon numarasını içermelidir.

  1. SATICI, ALICI’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde, ALICI tarafından teslimat masraflarına ilişkin herhangi bir bedel ödenmiş ise bu da dahil olmak üzere ALICI’dan tahsil edilen tüm ödemeleri, ALICI’nın ürünü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun olarak ve ALICI’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca, ALICI da cayma hakkını kullanması üzerine sözleşme uyarınca belirtilen iade yükümlülüklerini usulüne uygun olarak yerine getirmekten sorumludur.

 1. İADE BİLGİLERİ

  1. Cayma hakkının ALICI tarafından kullanılmasını takiben SATICI, ALICI’ya ürünü kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, ALICI cayma hakkını kullandığına dair bildirimini SATICI’ya yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde ürünü SATICI’ya geri göndermek zorundadır.

Cayma hakkına konu ürün SATICI’ya iade edilirken, ürünün ALICI’ya teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan fatura aslının, irsaliyesinin orijinal kutunun ve kutunun içinden çıkan aksesuarlarının eksiksiz ve hasarsız biçimde SATICI’ya iade edilmesi gerekmektedir. ALICI, ürünü SATICI’ya iade ederken ürün ile beraber iade edilecek olan fatura aslının iade bölümünde yer alan bilgileri de tam ve eksiksiz biçimde doldurularak ve bu kısmı kendisi imzalayarak iade etmelidir.

  1. ALICI, cayma süresi içerisinde ürünü ancak olağan işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı taktirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. Bu kapsamda, ALICI, cayma hakkını, ancak cayma süresi içerisinde ürünü olağan işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun olarak kullanmış olması durumunda kullanabilir aksi halde , aksi halde ALICI cayma hakkını usule uygun kullanana kadar cayma hakkı SATICI tarafından işleme alınmayacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına belirtilmelidir ki, ALICI’nın özel istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda üretilen (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler dâhil) ürünler mevzuat gereği cayma hakkının istinası kapsamında olup, SATICI tarafından iade alınmaz.

 1. ŞİKAYET VE İTİRAZ

ALICI’nın SATICI tarafından sağlanan hizmetler ile ilgili bir şikâyeti veya talebi bulunması halinde, ALICI, söz konusu talep ve şikâyetlerini https://latroelectronics.com/iletisim sayfasından iletişim formu aracılığıyla SATICI’ya iletebilir.

 1. YETKİLİ MAHKEME

ALICI, ürün ile ilgili her türlü talep ve şikâyetini yukarıda belirtilen usul ile SATICI’ya yönlendirebilir. Bu şekilde bir çözüme ulaşılması mümkün olmaz ise, ALICI şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen ve ilan edilen parasal değere kadar Tüketici Hakem Heyetlerine, belirtilen değeri aşan hallerde ise Tüketici Mahkemelerine yapabilir.

ALICI onayı üzerinde mesafeli satış sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasını oluşturacak https://latroelectronics.com/ internet sitesindeki işbu Form’da yer alan ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve bunları kabul ettiğini kayıtsız şartsız beyan ve taahhüt eder.